...
  • Białystok / Zaścianki ul. Usługowa 15
  • firma@jobimet.pl
  • +48 (85) 740 22 99

Rampa rozładunkowo-załadowcza

Nasza firma opracowała i zrealizowała stalową konstrukcję wsporczą dla firmy ADAMPOL S.A, którą jest rampa rozładunkowo-załadowcza w terminalu samochodowym położonym w Małaszewiczach.

Konstrukcja bardzo wytrzymała, również ze względu na specyfikę zastosowania, gdzie jest intensywnie eksploatowana i poddana działaniu dużych obciążeń. Obiekt piętrowy dostosowany do przeładunku z wagonów kolejowych.

Stal cynkowana ogniowo i częściowo malowana farbą chemoutwardzalną.