...
  • Białystok / Zaścianki ul. Usługowa 15
  • firma@jobimet.pl
  • +48 (85) 740 22 99

Prefabrykacja Rozdzielnic NN

Rozdzielnice są elementami sieci elektrycznej, które mają za zadanie łączenie i przerywanie i rozdział obwodów elektrycznych. W zależności od rodzaju roli jaką mają pełnić na danym fragmencie sieci, wyposażone są w różne elementy – sterownicze, ochronne, pomiarowe i regulacyjne. Biorąc pod uwagę zasadę ich konstrukcji, dzielą się na rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe i szafowe. Każda z nich jest przeznaczona do innych wielkości prądu.

Szczegóły

  • rozdzielnice elektryczne: główne, mieszkaniowe, piętrowe
  • rozdzielnice elektryczne w wykonaniu podtynkowym, nadtynkowym, wolnostojące
  • układy SZR

Informacje

Zajmujemy się prefabrykacją Rozdzielnic NN, które przeznaczone są do niskich napięć. Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie w tego typu pracach i wiele zrealizowanych projektów, oferujemy wykonanie rozdzielnic głównych, mieszkaniowych oraz piętrowych.

Ze względu na sposób zainstalowania oferujemy rozdzielnice podtynkowe, natynkowe oraz wolnostojące.

Usługa realizowana jest zgodnie z dostarczoną przez klienta dokumentacją techniczną oraz wymaganym osprzętem. Oprócz łączenia różnego rodzaju układów elektrycznych, zajmujemy się również automatyka przemysłową i układami samoczynnego załączania rezerwy.