W dniach 26-29 października 2017 roku odbywają się w Białymstoku XIX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, gdzie nasze miasto, w prawie dwudziestoletniej historii tej imprezy, ma zaszczyt już po raz drugi być gospodarzem tego ważnego przedsięwzięcia.

Historia zainicjowania ODME sięga 1997 roku. Wtedy, z myślą o młodych ludziach, studentach kierunków elektrotechnicznych i przyszłych inżynierach, narodził się pomysł organizacji cyklicznych spotkań studentów należących do uczelnianych kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Organizatorom od początku przyświeca główny cel – integracja społeczności akademickiej z poszczególnych jednostek polskich uczelni technicznych. W czasie ODME młodzież ma możliwość brania udziału w ciekawych wykładach, które głoszą ciekawi prelegenci prelegenci – pracownicy ośrodków naukowych, warsztatach i wycieczkach technicznych. Dodatkowym atutem jest współzawodnictwo studentów, którzy mogą uczestniczyć w quizach zawodowych. Na zjeździe gości również prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.W czasie wyjazdów i imprez towarzyszących zjazdowi, studenci mają okazję integracji i wymiany swoich poglądów jak również dobrej zabawy w przygotowanej przez organizatorów grze miejskiej.

ODME jest ważną częścią akademickiego świata studentów kierunków elektrotechnicznych, ponieważ inicjatywa wyszła od młodzieży, która przez te wszystkie lata, mimo wymiany pokoleń, nadal podtrzymuje ideę spotkań i samodzielnie zajmuje się również organizacją.Cieszymy się, że JOBIMET, jako firma działająca w branży elektrotechnicznej, może wspomagać tę piękną aktywność młodych, zdolnych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości zasilą szeregi naszej gałęzi przemysłu.

W czasie inauguracji imprezy zaprezentujemy wizytówkę naszej firmy, której historia sięga nieco dalej, niż początki ODME, a oferta od lat wzbogaca ofertę branży elektrotechnicznej skierowaną do firm i klientów indywidualnych.

Organizatorem XIX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka jest:

  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Białostocki
  • Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
  • Koło Studenckie SEP przy Politechnice Białostockiej.

Patronem honorowym imprezy są – Politechnika Białostocka, Prezydent Miasta Białegostoku, Wrota Podlasia oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.