• Białystok / Zaścianki ul. Usługowa 15
  • firma@jobimet.pl
  • +48 (85) 740 22 99

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZPHU JOBIMET

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0146/17-00 z dnia 28.03.2018

Celem projektu jest unowocześnienie i rozwój przedsiębiorstwa ZPHU JOBIMET poprzez zakup linii do malowania proszkowego. Firma dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnej, wprowadzeniu nowej usługi i ograniczeniu korzystania z usług obcych, będzie mogła rozszerzyć bazę klientów oraz rynek zbytu, co skutkować będzie wzrostom przychodów. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione maszyn i urządzeń niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii malowania proszkowego. W projekcie przewidziano również nasadzenie gatunków roślin zagrożonych na terenie przylegającym do zakładu.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 882 810,16 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 466 525,69 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.