...
  • Białystok / Zaścianki ul. Usługowa 15
  • firma@jobimet.pl
  • +48 (85) 740 22 99

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZPHU JOBIMET

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0146/17-00 z dnia 28.03.2018

Celem projektu jest unowocześnienie i rozwój przedsiębiorstwa ZPHU JOBIMET poprzez zakup linii do malowania proszkowego. Firma dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnej, wprowadzeniu nowej usługi i ograniczeniu korzystania z usług obcych, będzie mogła rozszerzyć bazę klientów oraz rynek zbytu, co skutkować będzie wzrostom przychodów. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione maszyn i urządzeń niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii malowania proszkowego. W projekcie przewidziano również nasadzenie gatunków roślin zagrożonych na terenie przylegającym do zakładu.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 882 810,16 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 466 525,69 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00–20–0370/19 z dnia 18.02.2020

Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy “JOBIMET” Józef Bardłowski poprzez unowocześnienie i rozbudowę parku maszynowego wnioskodawcy. Realizacja projektu pozwoli wnioskodawcy na zaspokojenie zgłaszanego przez klientów popytu na oferowane produkty. Wzrost zdolności produkcyjnych oraz wprowadzenie nowej usługi zapewni także korzyści społeczne, gdyż wiązał się będzie ze wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. W ramach projektu wdrożona będzie także ekoinnowacja procesowa poprzez wykorzystanie w produkcji efektywnych maszyn, pozwalających ograniczyć powstające zanieczyszczenia i odpad produkcyjny oraz zużycie energii oraz zwiększyć wydajność produkcji. Realizacja projektu wiąże się zatem z osiągnięciem korzyści proekologicznych w zakresie dbałości o środowisko.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 719 304,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 380 120,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.